COVID Hastalarında Trakeotomi-Öneriler ve Uygulama Videosu

Bu eğitici videonun hazırlanması konusunda emekleri geçen İstanbul Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Kadir Serkan Orhan ve Prof. Dr. Nesil Keleş Türel’e, Dr. Öğr. Gör. Cömert Şen ve Dr. Öğr. Gör. Levent Aydemir’e derneğimiz adına teşekkür ederiz.

 

COVİD-19 Hastalarında Trakeotomi

Trakeotomi havayolunda ölü boşluğun azaltılması, pulmoner temizliğin sağlanması ve uzamış entübasyona bağlı trakeal stenozun önlenmesi için uygulanan bir prosedürdür. COVIT-19 hastalarında trakeotominin nasıl yapılması gerektiği konusunda yeterli deneyim mevcut değildir. Bu konuda standartların belirlenmesi sağlık çalışanlarına bulaşının en aza indirilmesi açısından önem taşımaktadır. Bu eğitim videosunda, COVIT-19’lu bir hastada işlemin basamaklarının anlatılması, karşılaşılan zorlukların ve çözüm yolları hakkındaki önerilerimizin paylaşılması  ve güvenlik önlemlerinin vurgulanarak sağlık çalışanlarına bulaşı riskinin azaltılması amaçlanmıştır.

İşlemin basamakları ve Öneriler:

• Yoğun Bakım Ünitesi hekimleri ve Kulak Burun Boğaz Hastalıkları hekimleri COVID-19 pozitif hastada trakeotominin uygunluğunu istişare ederler.

• İşlemden bir gün önce Anestezi ekibi ve KBB ekibi işlemin tüm basamaklarının değerlendirileceği bir toplantı yapar.

• Trakeotomi esnasında ekipler arasında iletişim zor olacağından (kişisel koruyucu ekipmanlar ve varsa motorlu hava temizleyici respiratör nedeniyle) bu basamaklar işlemden hemen önce tekrar gözden geçirilir.

• Prosedürün doğru, hızlı ve güvenli olmasını sağlamak için mevcut olan en deneyimli hekimler ve yardımcı sağlık personelleri görev almalıdırlar.

• Mümkün olan en az sayıda ekip üyesi ve personel görev almalı, gereksiz ekip üyeleri azaltılmalıdır.

• Uygun kişisel koruyucu ekipman (KKE ) kullanımı olmazsa olmazdır.

• Mümkün ise ekip üyeleri KKE olarak motorlu hava temizleyici respiratör de kullanmalı ve işlem negatif basınçlı bir odada uygulanmalıdır.

• Kaflı ve fenestrasız trakeotomi kanülü kullanılmalı, kafın sağlamlığı işleme başlamadan önce kontrol edilmelidir.

• Kafın şişirileceği enjektör hazır bir şekilde kanüle takılı olmalıdır.

• İşlem esnasında hastanın tam kürarize olması önerilir.

• Trakeaya pencere açılırken endotrakeal tüpün kafını patlatmamak için her türlü özen gösterilmelidir.

• Trakea kesisi yapılmadan hemen önce entübasyon tüpü derine-bronşlara doğru ilerletilir. Böylelikle hem anestezi devresi hala kapalı devre olarak kalmış olur (dış ortama hava kaçağı olmaz) hem de endotrakeal tüp kafının yanlışlıkla patlatılma ihtimali azaltılmış olur.

• Mümkünse, trakea kesisi yapılmaya başlanmadan hemen önce ventilasyon tamamen durdurulur. Hastanın durumundan dolayı ventilasyonu tamemen durdurmak mümkün olmayacaksa düşük akımlı ventilasyona geçilir.

• Ventilasyon tamemen durdurulduysa, trakeal pencere açılmadan hemen önce endotrakeal tüp klemplenir.

• Cerrahi ekip trakeal pencereyi açarken bu esnada hastaya takılacak olan trakeotomi kanülüne anestezi devresi takılır. 

• Endotrakeal tüp çekilir ve hazırlanmış olan kanül trakeotomiden yerleştirilir. Kaf hızlıca şişirilir. Ventilasyon başlatılır.

• End-tidal CO2 ölçümü ile ventilasyonun sağlandığı kontrol edilir.

• Kaftan sızıntı olmadığından ve kanülün yerine sabitlendiğinden emin olunur.

• Aerosol ve buhar oluşumunu minimalize etmek amacıyla diatermi (koter) ve aspiratör kullanımından mümkün olduğunca kaçınılmalıdır.

İlgili videoya ulaşmak için Tıklayınız.

 

Not: Dernek web sayfası üyeleri giriş bilgileri ile videoya ulaşabilir. 
Dernek web sayfası üyelikleri olmayan kişilerin web sayfasından yeni üyelik oluşturmaları gerekmektedir.