Yeni Uzmanımız

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Kliniğinden Araştırma Görevlisi Dr. Serkan Aytaç Kılıç 15/09/2023 tarihinde yapılan uzmanlık sınavında başarılı olarak KBB Uzmanı olmaya hak kazanmıştır.

Sayın Kılıç'ı  sınav başarılarından dolayı kutlar, başarılarındaki katkıları nedeniyle ailesi, çalışma arkadaşları, klinik hocaları ve sınav jürisini tebrik eder, meslek yaşamlarında başarılar dileriz.

Prof.Dr.Bülent Topuz
Türk KBB BBC Derneği Yönetim Kurulu Başkanı


Sınav jürisi;

  • Prof. Dr. Oğuz Güçlü
  • Doç. Dr. Özge Çağlar Çil
  • Doç. Dr. Tuncer Şimşek
  • Doç. Dr. Okan Bardakçı
  • Dr.Öğr.Üyesi Erkan Tezcan