Yeni Uzmanımız

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği asistanimiz Dr. Asiye Merve Erdoğan girdiği Uzmanlık Sınavını başarıyla geçmiştir.  Jürisinde yer alan hocalarimizin isimleri aşağıda belirtildigi gibidir. Sınavı 12 Ekim 2021 tarihinde yapıldı.

Sayın Erdoğan'ı sınav başarılarından dolayı kutlar, başarılarındaki katkıları nedeniyle ailesi, çalışma arkadaşları, klinik hocaları ve sınav jürisini tebrik eder, meslek yaşamlarında başarılar dilerim.

Prof. Dr. Tayfun Kirazlı
Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Başkanı

Juri Üyeleri
1-Prof.Dr.Orhan Görgülü SBÜ KBB Adana Şehir EAH
2-Prof.Dr.İlhami Yıldırım SBÜ KBB Adana Şehir EAH
3- Doç. Dr. Gökhan Kuran KBB Adana Şehir EAH
4-Doç.Dr.Sanem Okşan Erkan. Adana Şehir EAH KBB
5-Doç.Dr. Emin Kapı SBÜ Plastik ve Rekonstrüktif cerrahi kliniği Adana Şehir EAH