Tıpta Ses ve Konuşma Araştırmaları Sempozyumu: 6-8 Mart 2024