Yüz Plastik Cerrahi Derneği 15.Ulusal Kongrede Sözlü Bildiri Gönderimi

Kongrede Sözlü Bildiri Gönderimi :

Kongreye sözlü bildiri gönderimi  [email protected]  adresine yapılabilmektedir.


Bildiri tam metni veya özeti, doçentlik kriterlerine uygun olarak matbu ve elektronik olarak bildiri kitapçığında yayımlanacaktır.