Yeni Uzmanımız

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilimdalı’ndan Dr. Semih Alataş Uzmanlık sınavını başarı ile geçerek uzman doktor ünvanını almıştır.

Sayın Alataş'ı sınav başarılarından dolayı kutlar, başarılarındaki katkıları nedeniyle ailesi, çalışma arkadaşları, klinik hocaları ve sınav jürisini tebrik eder, meslek yaşamında başarılar dileriz.

Prof. Dr. Tayfun Kirazlı

Türk KBB&BBC Derneği Başkanı

Sınav Jürisi
Doç. Dr. Duygu Erdem (KBB)
Dr. Öğr. Üyesi Ergin Bilgin (KBB)
Dr. Öğr. Üyesi Deniz Baklacı (KBB)
Prof. Dr. Eksal Kargı (Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi)
Prof. Dr. Şanser Gül (Beyin Cerrahisi)