Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Yeterlik Kurulu Yeterlik Uygulama Sınavı 25 Haziran Tarihinde Gerçekleştirildi

 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Yeterlik Kurulu Yeterlik Uygulama Sınavı, 25 Haziran 2022 tarihinde İzmir'de gerçekleştirildi.  Başta sınavın hazırlanması ve uygulama aşamasında yoğun emek ve özveriyle emeği geçen sınav komisyonu üyesi arkadaşlarıma, dernek başkanımıza ve tüm yönetim kuruluna ve YETKUR başkanımız ve üyelerine, tabii ki en önemlisi eğitim standardını ve kaliteyi önemseyen geliştirmeyi hedeflemiş, sınava katılan tüm adaylara teşekkürlerimi sunarım. Bu vesileyle yeterlik sınavına başvurmak isteyen ve bu önemli sürece destek vermek isteyen tüm meslektaşlarıma, 2022 yeterlik teorik sınavı başvurularının Sınav Başvuru Sistemi üzerinden 4 Temmuz 2022 saat 08:30’da başlayacağını  ve 5 Ağustos 2022 saat 17.00'da sona ereceğini ve sınavın 4 Eylül 2022 de Ankara, İstanbul ve İzmir’de yapılacağını sınav komisyonu adına tekrar hatırlatır saygılarımı sunarım. 

Prof. Dr. Süleyman Özdemir
Sınav Komisyonu Başkanı