SBÜ Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'nde ODYOLOJİ, DENGE VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI MERKEZI'nin Açılışı

SBÜ Ümraniye Eğitim Araştırma hastanesi bünyesinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile ortak bir protokol ile kurulan ODYOLOJİ, DENGE VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI MERKEZİNİN açılışı SBÜ Rektörü Prof.Dr. Cevdet ERDÖL, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal MEMİŞOĞLU, Başhekim  Prof. Dr. Necdet SAĞLAM, Prof. Dr. Suat TURGUT, Prof.Dr.Aslı ŞAHİN YILMAZ, Op.Dr.Adnan CIRIK, Doç.Dr. Zahra POLAT, SBÜ Ümraniye KBB kliniği ve SBÜ Odyoloji ve DKT öğretim üyeleri ve öğrencilerinin katılımı ile 27.05.2021 tarihinde gerçekleştirildi. 
Bu merkezde doğuştan veya sonradan kazanılan ileri derece işitme kayıplı çocuk ve erişkinlere işitme cihazı uygulaması, koklear implant uygulama öncesi ve sonrası değerlendirme ve rehabilitasyonu,  vestibüler disfonksiyonu olan hastaların tanı ve tedavisi, ses, konuşma ve yutma bozukluğu olan hastaların tanı ve tedavisi gerçekleştirilecek ve aynı zamanda bu branşlardaki lisans ve uzmanlık öğrencilerinin pratik uygulama eğitimleri yapılacaktır.
17 odalı müstakil bir binada yerleşik olan merkezde
• 5 adet sessiz kabin ve 5 adet saf ses odyometrik ölçüm cihazı,
• 3 adet tarama ABR
• 2 adet klinik ABR
• 2 adet klinik otoakustik emisyon cihazı
• 3 adet timpanometri
• 1 adet geniş bant timpanometri
• İçerisinde VEMP, VNG , VHIT ve kalorik test bataryasını barındıran denge değerlendirme ünitesi
• 1 adet laringostroboskopi  bulunmaktadır.