Dergimizin Atıfları Artıyor

Değerli Meşlektaşlarımız,

 

Derneğimizin yayın organı olan Turkish Archives of Otorhinolaryngology'nin sadece Web of Science (SCIE ve ESCI) dergilerinden aldığı atıflar dikkate alınarak hesaplanan atıf performansına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

 

Dergimizi SCI Expanded hedefine daha da yaklaştıran bu performansa katkı yapan başta Editörlerimiz olmak üzere tüm KBB camiasına teşekkür ederiz.

 

Saygılarımızla.
Prof. Dr. Özgür Yiğit
Türk KBB ve BBC Derneği Başkanı