Bursa KBB & BBC Hekimleri Derneği Nisan Ayı Bilimsel Toplantı Programı Gerçekleştirildi

Bursa KBB & BBC Hekimleri Derneği Nisan ayı bilimsel programı gerçekleştirildi.

28 Nisan 2021 Çarşamba günü çevirim içi olarak düzenlenen toplantıda Sayın Prof. Dr. Sabri USLU tarafından 'Paranazal Sinüs Tümörleri' başlıklı seminer sunumu yapıldı.