Baş Boyun Kanserleri Derneği Multidisipliner Tümör Konseyi Toplantısı Gerçekleştirildi

Baş Boyun Kanserleri Derneği tarafından 11.01.2021 tarihinde, Prof. Dr. M. Hakan Korkmaz ve Prof. Dr. Mustafa Cengiz’in moderatörlüğünde ‘Multidisipliner Tümör Konseyi’ başlıklı toplantı gerçekleştirildi. Toplantı Prof. Dr. Şefik Hoşal’ın açılış konuşması ile başlamış olup sonrasında Prof. Dr. Sercan Aksoy ‘Metastatik Baş Boyun Kanserlerinde Yeni Tedavi Seçenekleri’ başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Ardından Prof. Dr. Gözde Yazıcı, Prof. Dr. Zeynep Kaptan, Doç. Dr. İsmail Ertürk ve Doç. Dr. Ömer Bayır tarafından güncel literatür bilgilerinin ve farklı tedavi yaklaşımlarının tartışıldığı vaka sunumları yapıldı. Yüz yüze gerçekleştirilen toplantıya 100’ün üzerinde farklı branştan meslektaşımız katıldı. Sunumu gerçekleştiren hocalarımıza ve ilgiyle izleyen katılımcılara teşekkür ederiz.