43. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi Bildiri Sonuçları Açıklanmıştır

43. Ulusal Kongremizde, dergimiz Turkish Archives of Otorhinolaryngology  “Örnek Hakem” ödülü alan meslektaşlarımız: 

Dr. Fazıl Necdet Ardıç
Dr. Hasan Yasan
Dr. Emine Elif Altuntaş


43. Ulusal Kongremizde, dergimiz Turkish Archives of Otorhinolaryngology  “Özgün Araştırma” ödülü alan makaleler ve yazarları

1.    Özcan C, İsmi O, Meşe F, Gürses İ, Vayisoğlu Y, Görür K. Olfactory Neuroepithelium in Olfactory Cleft Polyps: Do They Have Any Effect on Olfaction Results After Endoscopic Sinus Surgery? Turk Arch Otorhinolaryngol. 2022 Jun;60(2):65-71.

2.    Yücel V, Özbal Güneş S, Keseroğlu K, Bayır Ö, Çırakoğlu MF, Çadallı Tatar E, Saylam G, Karahan S, Yılmaz O, Korkmaz MH. Prognostic and Clinical Role of Contrast Enhancement on Magnetic Resonance Imaging in Patients with Bell's Palsy. Turk Arch Otorhinolaryngol. 2022 Jun;60(2):80-87.

3.    Eker Ç, İnan HC, Çelebi A, Gözen ED, Karaman E. Investigation of Toll-like Receptor-2, -3 and -4 Gene Expressions in Larynx Squamous Cell Carcinoma. Turk Arch Otorhinolaryngol 2022 Sept; 60(3): 121-

 

’’Prognostic and Clinical Role of Contrast Enhancement on Magnetic Resonance Imaging in Patients with Bell’s Palsy’’ başlıklı makale ile İkincilik Ödülüne hak kazanan meslektaşlarımız;

 

Dr. Volkan Yücel

Dr. Serra Özbal Güneş

Dr. Kemal Keseroğlu

Dr. Ömer Bayır

Dr. Mehmet Furkan Çırakoğlu

Dr. Emel Çadallı Tatar

Dr. Güleser Sayla

Dr. Sevilay Karahan

Dr. Orhan Yılmaz

Dr. Mehmet Hakan Korkmaz

‘‘Investigation of Toll-like Receptor-2, -3 and -4 Gene Expressions in Larynx Squamous Cell Carcinoma’’ başlıklı makale ile üçüncülük ödülüne hak kazanan meslektaşlarımız;

Dr. Çağlar Eker

Dr. Hakkı Caner İnan

Dr. Asuman Çelebi

Dr. Emine Deniz Gözen

Dr. Emin Karaman

 

Otoloji – Nörootoloji Konulu Bildiri Ödülleri

ÜÇÜNCÜ – SS051

Destek Vektör Makine Yaklaşımları Kullanılarak Timpanoplasti Sonuçlarının Modellenmesi
Dr. Selda Kargın Kaytez, Dr.Fazıl Kaytez, Dr. Ramzan Öcal, Dr. Hatice Çelik, Dr. Necmi Arslan, Dr. Fatmanur Acabay Kuçukaslan, Dr. Mustafa İbas, Dr.Rahmi Kılıç

 

İKİNCİ – SS021

Kulak Hastalıklarının Teşhisi ve Sınıflandırılmasında Yapay Zeka: Makine Öğrenmesi Temelli Hibrit Bir Yöntem
Dr.Meltem Demirdağ Çevikkan, Dr. Gürkan Kavuran

 

BİRİNCİ -SS22

İntrakoklear ve İntratimpanik Deksametazonun Koklear İmplant Empedansı Üzerine Etkisi
Dr. Fazıl Necdet Ardıç, Dr.
Gökçe Aydemir,
Dr. Funda Tümkaya, Dr. Ece Altınöz, Dr. Hande Şenol

 

Rinoloji - Alerji Konulu Bildiri Ödülleri

ÜÇÜNCÜ SS014

Septorinoplasti - Yüz Tanıma Sistemleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Dr. Nurullah Türe, Dr. Buğra Subaşi̇, Dr. Cemal Aksoy, Dr. Serel Akyol, Dr. Emre Güngör, Dr. Fatih Oğhan

 

İKİNCİ SS090

Azospermi Hastalarında Nazal Fonksiyonların Değerlendirilmesi
Dr. Duran Yildirim, Dr.Hülya Eyigör, Dr. Muhammet Yıldız, Dr.Ömer Tarık Selçuk,                  Dr. İbrahim Arslan, Dr.Aysel Uysal

 

BİRİNCİ SS-009

Radyoterapi ile Oluşturulan Nazal Mukozit Modelinde Sistemik N-Asetil Sistein Tedavisinin Etkinliğinin Araştırılması
Dr. Nurdan Köse Çelebi, Dr. Semra Külekçi Öztürk, Dr. İbrahim Palaoğlu, Dr. Adnan Somay, Dr. Gökhan Yaprak, Dr. Emriye Algül, Dr. Hande Senem Deveci

 

Baş Boyun Cerrahisi Konulu Konulu Bildiri Ödülleri

ÜÇÜNCÜ SS048

Ratlarda Rekürren Larengeal Sinir Yaralanması Sonrası Melatonin Uygulamasının Sinir Rejenerasyonundaki Etkisinin Değerlendirilmesi
Dr. Bilgehan Çelik, Dr. Mehmet Güven, Dr. Songül Doğanay, Dr. Özcan Budak, Dr.Ahmet Kara

 

İKİNCİ SS092

Epidermoid Larinks Karsinom Hücre Hattı (Hep 2) Üzerine Timokinon ve Propranolol Kombinasyonunun Etkisi
Dr. Caner Şahin, Dr. Erkan Maytalman, Dr. Dilara Nemutlu Samur, Dr.  Bora Doğan

 

BİRİNCİ SS064
Tümör Biyolojisi (Driver Mutasyon, lnc RNA, Mikrosatellite İnstabilite) Larinks Kanserlerinde Presente Olan Evreyi Etkileyen Bir Faktör müdür? (Preliminer Çalışma)
Dr. Mehmet Hakan Korkmaz, Dr. Elif Ersoy Çallıoğlu, Dr.Ferda Pınarlı, Dr. Ünsal Han, Dr. Ömer Bayır, Dr. Güleser Saylam, Dr. Doğan Yazılıtaş, Dr. Mustafa Cengiz, Dr. Emel Çadallı Tatar, Dr. Emir Baki Denkbaş

Genel KBB Konulu Bildiri Ödülleri

ÜÇÜNCÜ – SS010

Burun Tıkanıklığı Engellilik İndeksi’nin Geliştirilmesi
Dr. Ecem Sevim Akı, Dr. Abdülhalim Aysel, Dr. Mehmet Ekrem Zorlu, Dr. Onur Çorakçı

 

İKİNCİ – S006

İleri-kıyılmış kartilajın tek başına, Trombositten Zengin Plazma ve Konsantre Büyüme Faktörü ile Karıştırılmasının Canlılığa ve Rezorbsiyona Etkileri
Dr. Yasin Kulaksız, Dr. Alper Yenigün, Dr. Remzi Doğan, Dr. Mehmet Şerif Aydın, Dr. Selahattin Tuğrul, Dr. Orhan Özturan

 

BİRİNCİ - SS-102

Diklofenak Sodyum, İbuprofen ve Parasetamol İçeren Nazal Analjezik Spreylerin Formülasyonu ve İn Vitro Toksisitesinin Değerlendirilmesi
Dr. Alper Yenigün, Dr. Ahmet Onur Sütcü, Dr. Vildan Betul Yenigün, Dr. Ali Asram Sagıroglu, Dr. Abdurrahim Kocyigit, Dr. Orhan Ozturan