17. Türk Rinoloji Kongre İhalesi Hakkında

 

17. Türk Rinoloji Kongre İhalesi Hakkında

 

17. Ulusal Rinoloji kongresi Mayıs 2023’de gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Kongre ihalesi 4 Temmuz 2022 tarihinde Ankara’da TORLAK Cerrahi Anatomi ve Uzaktan eğitim merkezinde gerçekleştirilecektir. İhale şartnamesine, Ulusal Rinoloji Derneği resmi web sayfasından (https://rinoturk.org/turk-rinoloji-kongresi-sartname) ulaşabilirsiniz.

 

Türk Rinoloji Derneği Yönetim Kurulu Adına

 

Eş Başkan                                                                                                                        Eş Başkan

Prof. Dr. M. Cenk Ecevit                                                                                                 Prof. Dr. Gürkan Keskin