32. Endoskopik Sinüs Cerrahisi ve 4.Endoskopik Kulak Cerrahisi Çalışma Grubu Kadavra Disseksiyon Kursları Birinci Gün

32. Endoskopik Sinüs Cerrahisi ve 4.Endoskopik Kulak Cerrahisi Çalışma Grubu Kadavra Disseksiyon Kursları birinci günü Prof Dr Nesil Keleş Türel ve Prof Dr Kadir Serkan Orhan başkanlığında İstanbul Tıp Fakültesi'nde gerçekleşti. Endoskopik Sinüs Cerrahisi kursunda master disseksiyonun ardından kursiyer disseksiyon uygulamaları yapılırken, Endoskopik Kulak Cerahisinde ise temel endoskopik kulak cerrahisi yaklaşımlarıyla ilgili teorik tartışmaların ardından endoskopik ve egzoskopik master temporal kemik disseksiyonu, retrosigmoid ve orta kafa çukuru yaklaşımları yapıldı.