• Çobançeşme Sanayi Cad. No:11 Nish İstanbul A Blok Daire: 8 Yenibosna-İstanbul

Ege Kadavrada Diseksiyon Günlerinde Kadavrada Endoskopik Endonazal Diseksiyon Uygulandı