Ana Sayfa : ASİSTAN OKULU

ASİSTAN OKULU

Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Asistan Okulu kadavra odaklı alanımızda cerrahi anatomi eğitimi yapmak amacı ile kurulmuştur. 2016-2017 içinde yapılması planlanan Kurslarda temporal kemik ve etmoid kemik diseksiyonu yapılacaktır.  Ülkemizde kulak burun boğaz eğitimi alan 550 civarında  asistanımız vardır ve hedefimiz, derneğimizin gelirleri elverdiğince yüksek sayıda kurs düzenleyerek, her yıl 100 civarında asistana kadavra eğitimi vermektir.  Bu kurslar KBB camiasının yüksek bilgi birikimi ve deneyimini yansıtan uzmanlarımız ve öğretim üyelerimiz tarafından yürütülecektir. 

Kurslara katılacak arkadaşlarımızın bölgelere göre dağılıma önem verilerek her kurs için 20 kişilik bir liste hazırlanmaktadır.  Toplam 5 istasyonda 5 kadavra kafası üzerinde, her iki kursiyerden bir takım oluşturarak, her takıma 3 gün içerisinde zamanı serbestçe kullanarak, bir temporal kemik ve bir etmoid kemik diseksiyonu yapma imkanı verilmektedir.  Kursa katılmak için asistan arkadaşlarımızın web sitemizde asistan okulunda yer alan formu, özellikle cep telefon numarası ve posta adresini yazarak  doldurması,  klinik şefi veya kürsü başkanına imzalatıp dernek merkezine hem posta hem de elektronik ortamda yollaması gerekmektedir. Kurslarda katılımcıların yol, otel ve kadavra diseksiyonu için gereken eğitim masrafları karşılanmaktadır; yemek ve havalimanı transfer masrafları karşılanmamaktadır. Kurslarda 3 gün kesintisiz devamlılık, teknik donanıma yüksek özen gösterilmesi ve vücutlarını bağışlamış insanlara hak ettikleri saygının gösterilmesi değişmez kurallardır.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Babür Küçük Prof. Dr. Mete Kıroğlu
Türk KBB BBC Derneği Genel Sekreteri Türk KBB BBC Derneği Başkanı


ASİSTAN OKULU BAŞVURU FORMU