Ana Sayfa : ASİSTAN VE UZMAN DEĞİŞİM PROGRAMI

ASİSTAN VE UZMAN DEĞİŞİM PROGRAMI

Türk KBB ve BBC Derneği olarak Türkiye’deki KBB eğitimine olan değerli katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz. Derneğimiz KBB eğitimine çeşitli alanlarda destek vermektedir, bunlardan birisi olan yurt dışı burslar çok yararlı olsa da ülkemiz içinde de sizler gibi değerli eğitim kuruluşlarının Türkiye’nin uzman ve yardımcı doçent aşamasındaki elemanlarını kabul etmesi ve dilerse sizlerin aynı durumdaki elemanlarının ülkemizin diğer kliniklerine gözlemci olarak gitmesinin yararlı olabileceğini düşünüyoruz. Ülkemizde de en az yurt dışındaki kadar değerli çalışmaları olan kliniklere yapılacak ziyaretler hem daha ucuz olacak hem de KBB camiasının kaynaşmasına yararlı olacaktır kanısındayız.Türkiye’nin dört bir köşesinde sizin gibi değerli çalışmalar yürütmekte olan klinikler arasındaki değişim programının 1 veya 2 haftalık periyotlar halinde olmasını planlamaktayız. 

Yönetim kurulumuzun ilk toplantısında KBB Uzmanlık Eğitimi ve Uzmanlık Sonrası Eğitimi konularında, iki yıllık süreye yayılan, çok yönlü çalışma programları başlatma kararı aldık.  Uzmanlık sonrası eğitimi amaçlayan KBB Okul programları sizlerin de katkıları ile devam ettirilecektir.   Bunun dışında uzmanlık eğitimi için bir “Asistan Okulu”, ve  hem asistan hem de uzmanları ilgilendiren ”Klinikler arası Asistan ve Uzman Değişimi Destek Programı” şeklinde ilk kez oluşturulan  iki eğitim etkinliği de yine sizin desteğinizle faaliyete geçecektir. Klinikler arası Asistan ve Uzman Değişimi Destek Programı (KDP),  asistan ve uzmanların, bilgi ve deneyimlerini arttırmak için yurt içinde istedikleri bir Üniversite veya Eğitim Hastanesi’ne yapacağı, 1 - 2 hafta  süre ile sınırlı,  masrafları Derneğimiz bütçesinden karşılanan bir rotasyon programıdır.  Bu programı yürütmek için yönetim kurulu üyelerimiz Dr. Adil Eryılmaz, Dr. Yaşar Ünlü ve Dr. Arif Şanlı görevlendirilmişlerdir.  Programa katılacak kişileri belirlemek, ziyaret edilecek kurumları saptamak ve bu ziyaretleri planlamak için aşağıda konularda yazılı desteğinize ihtiyaç vardır:

  1. Bu programa hangi zaman dilimi içerisinde, ne süre ile, kaç asistan (tercihen 3. yıl ve üstü) göndermek istersiniz?
  2. Bu programa hangi zaman dilimi içerisinde, ne süre ile, kaç uzman göndermek istersiniz?
  3. Değişim destek programı kapsamında Asistanlarınızı hangi kurumlara göndermek istersiniz?
  4. Değişim destek programı kapsamında Uzmanlarınızı hangi kurumlara (kurum ile birlikte olmak koşulu ile alt dal da bildirilebilir) göndermek istersiniz?
  5. Değişim destek programı kapsamında kendi kurumunuza asistan ya da uzman ziyareti yapılmasını (uzmanlar için alt dal da bildirilebilir) kabul eder misiniz?

Sizlerle yapılan yazışmalar doğrultusunda amaçlar ve destek miktarı belirleneceğinden, bu soruların cevaplarının açıklığa kavuşturulması büyük önem arz etmektedir. Konu ile ilgili geri dönüşlerinizi kbb@kbb.org.tr adresine yapabilirsiniz.
Asistan Okulu da, araştırma görevlilerinin cerrahi bilgi ve deneyimlerini arttırmak için,  2-3 gün ile sınırlı, kadavra üzerinde  temporal kemik ve etmoid kemik diseksiyonu eğitimi almalarını amaçlayan bir anatomi okuludur. Asistan arkadaşlarımızın eğitim ve konaklama masrafları  Derneğimiz bütçesinden karşılanacaktır.  Bu programı yürütmek için Dr. Mete Kıroğlu, Dr. Babür Küçük ve Dr. Nuri Özgirgin görevlendirilmişlerdir. İlk kadavra eğitimi 4-6 Ekim tarihleri arasında Ankara’da TOBB Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binasında Anatomi Laboratuvarında gerçekleştirilecektir.  Programa katılacak kişileri belirlemek için bir araştırma görevlisinin adını bildirmenize ihtiyaç vardır.  Eğitim programı her dönem 20 asistan ile sınırlı olup, sık tekrar edilerek Türkiye’de bulunan toplam 550 civarında araştırma görevlisine ihtisas sırasında  temporal ve etmoid kemik diseksiyonu için kadavra ve uygun eğitim koşulları sağlamayı amaçlamaktadır. Eğitim kurumlarından dernek yönetimine bildirilecek araştırma görevlilerinin i) Doğum yılı, ii) Tıp fakültesi mezuniyet tarihi, iii) İhtisasa başlama yılı ve iv) Daha önce kadavra kursu alıp almadığı, almış ise hangi kurumda  ya da organizasyonda ve ne zaman aldığının bildirilmesi programın hedefine ulaşması için önem arz etmektedir.

Konu ile ilgili yapıcı desteklerinizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Prof.Dr. Mete Kıroğlu
Türk KBB ve BBC Derneği Başkanı

ASİSTAN VE UZMAN DEĞİŞİM PROGRAMI BAŞVURU FORMU