Untitled Document

37. Ulusal Kongre En İyi Araştırma Ödülleri Açıklandı...

Genel KBB / Pediatrik Otolarengoloji / Kalite İyileştirilmesi – Hasta Güvenliği / Sosyo Ekonomik Konular – Koruyucu Hekimlik En iyi Araştırma

Üçüncülük Ödülü

Yenidoğan Yoğun Bakım Üniteleri İşitme Taraması İçin Uygun mu?
Mesut Kaya, Selim Ünsal, Ceyda Sel Yılmaz, Meltem Genç, Selma Turan, Mehmet Gündüz

İkincilik Ödülü

Multifrekans Timpanometri Ölçümlerinin Seröz Otitli ve Sağlıklı Çocuklarda Karşılaştırılması
Damla İçmen, Erdinç Aydın, Seda Türkoğlu Babakurban

Birincilik Ödülü

Koklear İmplantlı Çocuklarda FM Sisteminin Öğrenmeye Katkısı:
DEÜ Erişi Testleri
Gülce Kirazlı, Günay Kırkım, Tahsin Oğuz Başokçu, Selhan Gürkan, Yüksel Olgun

Otoloji – Nörootoloji En iyi Araştırma

Üçüncülük Ödülü

Dokuz Eylül Üniversitesi Meniere Yetersizlik Ölçeğinin Geçerlilik Güvenilirliğinin Belirlenmesi
Başak Mutlu, Günay Kırkım, Serpil Mungan Durankaya, Selhan Gürkan, Enis Alpin Güneri

İkincilik Ödülü

Fasiyal Paralizili Sıçanlarda Lipoik Asid ve Metilprednizolonun Sinir İyileşmesine Etkileri
Emrah Tekdemir, Arzu Tatlıpınar, Dilek Özbeyli, Özge Tekdemir, Mustafa Emrah Kınal

Birincilik Ödülü

Sıçan ototoksisite modelinde iç kulağa indüklenmiş pluripotent kök hücre transplantasyonu
Selçuk Mülazimoğlu, Emre Ocak, Gizem Yılmaz Habib, Ömer Habib, Pınar Can, Murat Çalışkan, Ömer Beşaltı, Serpil Dizbay Sak, Gülşah Kaygusuz, Mustafa Kürşat Gökcan

Rinoloji – Alerji / Fasiyal Plastik Cerrahi / Uyku Bozuklukları En iyi Araştırma

Üçüncülük Ödülü

İleri evre nazal plipozis nedeniyle FESS yapılan hastalarda oral klonidin premedikasyonunun cerrahi konfora etkisi: randomize, çift-kör, klinik çalışma
Selahattin Tuğrul, Remzi Doğan, Sabri Baki Eren, Erol Şentürk, Seda Sezen, Mefkür Bakan, Orhan Özturan

İkincilik Ödülü

Mometazon Furoat Burun Spreyinin Burun Mukoza Hücresi DNA’sı Üzerine Etkisi
Hakan Akkaş, Erdinç Aydın, Seda Türkoğlu Babakurban, Erkan Yurtcu, Özlem Özbek

Birincilik Ödülü

Hasarlı Tavşan Sinüs Epitelinde Kök Hücrenin Siliyer Rejenerasyon Üzerine Etkileri
Ali Kavuzlu, Emel Çadallı Tatar, Tuğba Karagöz, Ferda Alpaslan Pınarlı, İlkan Tatar, Ömer Bayır, Aynur Albayrak Sönmez, Mehmet Hakan Korkmaz

Baş – Boyun Cerrahisi / Larengoloji – Foniatri En iyi Araştırma

Üçüncülük Ödülü

Türkçe Sesle İlişkili Yaşam Kalitesi Ölçeği'nin Geçerlik ve Güvenirliği
Zahide Çiler Tezcaner, Songül Aksoy

İkincilik Ödülü

Başarılı Larengotrakeal Rekonstriksiyon İçin Uygun Anterior Kartilaj Greftin Şekillendirilmesi:
Deneysel Çalışma
Zeynep Alkan, Ela Araz Server, Özgür Yiğit, Ali Rıza Gökduman, Feyzi Şahin, Deniz Uzunsoy, Yalçın Büyük

Birincilik Ödülü

Larenks Skuamöz Hücreli Karsinomda KRAS-CDSm-LCS6 mutasyonun xenograft fare modelinde metastaz etkisinin incelenmesi
Kayhan Öztürk, Hasan Acar, Said Çelik, Muhammed Burak Kaplan, Vildan Betül Yedigün, Zeynep Betül Sarı, Vasviye Betül Kocabıyık, Nadir Koçak, Hatice Toy

 
LookUs & Online Makale