Untitled Document

Kurullar

  2014 – 2016 Dönemi Yönetim Kurulu  
  Prof.Dr. Metin ÖNERCİ (Başkan)
Op. Dr. Levent OLGUN (İkinci Başkan)
Prof. Dr. Özgür YİĞİT (Genel Sekreter)
Prof. Dr. K. Kemal UYGUR (Muhasip Üye)
Prof. Dr. Cemal CİNGİ (Üye)
Op. Dr. M. Engin ÇAKMAKÇI (Üye)
Prof. Dr. İrfan DEVRANOĞLU (Üye)
Prof. Dr. M. Hakan KORKMAZ (Üye)
Prof. Dr. Mehmet KOYUNCU (Üye)
Doç. Dr. Raşit MİDİLLİ (Üye)
Doç. Dr. Çağatay OYSU (Üye)
Prof. Dr. Şükrü Mehmet ÖMÜR (Üye)
Prof. Dr. Erol SELİMOĞLU (Üye)
 
     
Denetleme Kurulu
Prof. Dr. Ferhan ÖZ (Başkan)
Prof. Dr. Asım KAYTAZ
Prof. Dr. Gürsel DURSUN
Prof. Dr. Semih SÜTAY
Doç. Dr. Adnan ÜNAL
Onur ve Etik Kurulu
Prof. Dr. Mustafa GEREK (Başkan)
Prof. Dr. Fazıl Necdet ARDIÇ
Prof. Dr. Bülent KARCI
Prof. Dr. İsmail TOPÇU
Prof. Dr. Harun CANSIZ
Yeterlik Yürütme Kurulu
Prof. Dr. Adil ERYILMAZ (Başkan)
Prof. Dr. Özgür YİĞİT
Prof. Dr. Çağatay OYSU
Prof. Dr. Mahmut Tayyar KALCIOĞLU
Prof. Dr. Murat Cem MİMAN
Prof. Dr. Tamer ERDEM
Prof. Dr. Necdet Fazıl ARDIÇ
     
  Danışma Kurulu  
Prof. Dr. Metin ÖNERCİ
Op. Dr. Levent OLGUN
Prof. Dr. Özgür YİĞİT
Prof. Dr. K. Kemal UYGUR
Prof. Dr. M. Hakan KORKMAZ
Prof. Dr. Cemal CİNGİ
Op. Dr. M. Engin ÇAKMAKÇI
Prof. Dr. İrfan DEVRANOĞLU
Prof. Dr. Mehmet KOYUNCU

Doç. Dr. Raşit MİDİLLİ
Doç. Dr. Çağatay OYSU
Prof. Dr. Şükrü Mehmet ÖMÜR
Prof. Dr. Erol SELİMOĞLU
Prof. Dr. Ferhan ÖZ
Prof. Dr. Şinasi YALÇIN
Prof. Dr. Atilla YAVUZER
Prof. Dr. Nermin BAŞERER
Prof. Dr. Asım KAYTAZ


Prof. Dr. Tahir ALTUĞ
Prof. Dr. Mustafa GEREK
Prof. Dr. Adil ERYILMAZ
Prof. Dr. Yaşar ÜNLÜ
Prof. Dr. İsmail TOPÇU
Prof. Dr. Muzaffer KANLIKAMA
Prof. Dr. Mete KIROĞLU
Prof. Dr. Mehmet İMAMOĞLU
Prof. Dr. Murat TOPRAK

 

 


 

 
LookUs & Online Makale