Yeni Doçentimiz


SBÜ Elazığ SUAM Fethi Sekin Şehir Hastanesi KBB Kliniğinden Uzm.Dr Nihat Susaman Üniversitelerarası kurul tarafından yapılan eser incelemesi sonucunda Doçentlik ünvanı almaya hak kazanmıştır. 

Sayın Susaman'ı kazandığı doçentlik ünvanın dan ötürü kutlar, başarılarındaki katkılar nedeniyle ailesi, çalışma arkadaşları ve klinik hocalarını tebrik eder, meslek yaşamında da başarılar dilerim.

Prof. Dr. Özgür Yiğit
Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Başkanı

Doçentlik Jürisi;

PROF. DR. YÜKSEL TOPLU - İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Hastalıkları Anabilim Dalı
PROF. DR. FATMA ÇAYLAKLI - Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Hastalıkları Anabilim Dalı
PROF. DR. MUSTAFA CEM ÖZBEK - Hasan Kalyoncu Üniversitesi MYO Tıbbi Hizmetler  ve Teknikler Bölümü İlk ve Acil Yardım PR. 
PROF. DR. HACI HÜSEYİN DERE - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Hastalıkları Anabilim Dalı
PROF. DR. SERDAR ENSARİ - Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Hastalıkları Anabilim Dalı
PROF. DR. HAMDİ ÇAKLI - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Hastalıkları Anabilim Dalı 
PROF. DR. KEMAL GÖRÜR - Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Hastalıkları Anabilim Dalı