“Kongremiz Kredilendirme Kurulu Tarafından 33 TTB Kredisi ile Kredilendirilmiştir”