TORLAK Cerrahi Anatomi ve Uzaktan Eğitim Merkezi Açılıyor

Türk Oto Rino Laringoloji Akademisi  (TORLAK )

 

Türk Oto Rino Larengoloji Akademisi (TORLAK) Cerrahi Anatomi ve Uzaktan Eğitim Merkezi, Ankara Teknokent’te 02 Nisan 2021’de açılıyor. TORLAK, Türk Rinoloji Derneği ve Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği (Türk KBB BBC Derneği) yatırım ortaklığı ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile hazırlanmış bir Teknokent Ar-Ge projesidir. Otoloji Nörootoloji Derneği ortaklar arasına katılma aşamasındadır.

 

Projenin Konusu: Kadavralarda Kulak-Burun-Boğaz, Baş Boyun ve Kafa Tabanı Cerrahisi Eğitim ve Öğretimi için Diseksiyon, Plastinasyon, Morfoloji ve Uzaktan Eğitim Laboratuvarlarının Kurulması ve Geliştirilmesi

 

Kısa faaliyet özeti: Türk KBB BBC Derneği ve Türk Rinoloji Derneği,  Kulak, Burun, Boğaz, Kafa Tabanı, Yüz ve Boyun bölgelerinde Anatomi ve Cerrahi Eğitimini kadavra üzerinde ve ayrıca uzaktan eğitim odaklı yapmak amacı ile, 2017’de Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinde (Teknokent) bir eğitim merkezi kurmaya karar vermişlerdir. Her iki dernek  06 2017- 04 2018 tarihleri arasında proje çalışmalarını (kadavra saklama alanları, kadavra diseksiyon laboratuvarı, plastinasyon laboratuvarı, uzaktan eğitim stüdyosu ve didaktik alanların mimari ve teknik projelerini) tamamlayarak, Ankara Üniversitesi Teknokent Gölbaşı Kampüsü içerisinde Türk Oto Rino Larengoloji Akademisi (TORLAK) adını verdiği Cerrahi Anatomi ve Uzaktan Eğitim Merkezi ‘nin inşaatına başlamışlardır. TORLAK Sağlık Kuluçka Merkezi, tüm alt yapı, üst yapı, mekanik, elektrik ve internet hatlarının tamamlandığı 1000 metrekare kapalı alan (Anatomi Laboratuarı, Plastinasyon Laboratuarı, Lojistik alanlar, Uzaktan Eğitim Stüdyosu ve Konferans Salonları) ve 3500 metrekare peyzajı tamamlanmış açık alandan oluşmaktadır ve 2021 Nisan ayı itibarı ile faaliyete geçecektir.  Üniversite ve Sivil Toplum Örgütlerinin ortaklığı ile kurulan ve ileri kapasite ve niteliklere sahip Anatomi ve Uzaktan Eğitim Laboratuarı ülkemizde ve çevre ülkelerde tek örnektir.

 

Projenin Gerekçesi: Baş ve boyun bölgesi hastalıklarında cerrahi tedavi amaçlı yapılan işlemlerde en önemli eğitim materyali olan kadavralar ülkemizde zorlukla tedarik edilmektedir.  Ülkemizin ihtiyaç duyduğu miktarın çok altında temin edilebilen kadavraların büyük bir kısmı ithal edilmekte, az bir kısmı ise yerel bağışlardan sağlanmaktadır. Bir kadavranın verimli kullanılabilmesi için kısa bir zaman diliminde çok sayıda öğrenciye eğitim olanağı verilmelidir.   Bu eğitim modelini oluşturulabilmek için,  i) Kadavra saklanmasında şart olan soğuk veya kimyasal zincirin devamlılığını sağlayan alt yapıya sahip bir laboratuvar oluşturulması, ii) Kadavraların, donörlerin istekleri, etik kurallar ve yönetmelikler gereği uygun koşullarda tedarik edilmesi, nakledilmesi, saklanması ve eksiksiz kullanılması, iii) Teknoloji gerektiren cerrahi diseksiyon ve elektronik/optik malzemelerin temin edilerek sürekli hazır vaziyette bulundurulması, iv) Üç boyutlu plastinize anatomi modelleri ve yazılı ve görsel eğitim materyallerinin hazırlanarak sürekli tıp eğitimi için akredite edilmiş programların (periodik ve kademeli kurslar ve yüksek lisans programları) faaliyete geçmesi gereklidir.  Ülkemizde sadece Tıp Fakültelerinin bir kısmında bulunan Anatomi Anabilim Dalı Laboratuvarlarında kadavra merkezli sürdürülebilir bir eğitim verebilmek için donanım ve lojistik destek ihtiyacı karşılamaya yeterli değildir.

 

Projenin Amacı: Kulak, Burun, Boğaz ve Paranazal Sinüsler, Kafa Tabanı, Yüz ve Boyun bölgelerinde Anatomi ve Cerrahi Eğitimi kadavra odaklı yapmak amacı ile Anatomi, Plastinasyon ve Uzaktan Eğitim Laboratuvarları’nın kurulması, ülkemizde tüm Üniversite ve Eğitim Hastanelerinde Baş ve Boyun bölgesinde çalışan bilim dallarına eğitim, araştırma ve Ar-Ge yapma olanağı sağlayacaktır. 

 

Projenin Hedefleri: Öncelikle,  Kulak, Burun, Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisinde çalışan hekimler için derecelendirilmiş kadavra odaklı kurslar ve Ankara Üniversitesinden başlayarak konu ile ilgili uzaktan eğitim bazlı, Türkçe ve İngilizce, tezsiz yüksek lisans programı oluşturmak hedeflenmiştir. Bu programlar için TORLAK bünyesinde profesyonel ders videoları, yazılı ve görsel materyaller, ve plastinize üç boyutlu eğitim materyalleri oluşturulacaktır.  Uzaktan ve örgün eğitim ile komşu ülkelerde, özellikle Balkan Ülkelerinde ve Türki Cumhuriyetlerde uzman cerrahların yetiştirilmesine de uluslararası katkı sağlanacaktır. Ankara Üniversitesi Gölbaşı Teknokent’te faaliyet gösterecek TORLAK, kadavra eğitim odaklı ve kar amacı gütmeyen yapısı ile, ülkemiz ve çevre ülkelerde baş-boyun anatomisi ve cerrahisi konusunda en verimli eğitim öğrenim merkez haline gelecektir. Ayrıca, projenin Ar-ge niteliği ile diseksiyon, plastinasyon ve uzaktan eğitim tekniklerinin ve teknolojilerinin geliştirilmesi ve ulusal ve uluslararası cerrahi alet, endoskop ve mikroskop firmalarının Ar-Ge ve patent çalışmalarına katkı sağlayacaktır.  

 

Projenin Yenilikçi Yönü : i) Kulak Burun Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisinde kadavra merkezli, sürekli bir eğitim modeli oluşturulması, ii) Bu eğitim öğrenim modelinin uluslararası akreditasyon kazanması, iii) Kadavraların uzun süre korunması ve eğitim amaçlı kullanılabilmeleri için soğuk veya kimyasal zincirin devamlılığını sağlayan alt yapının oluşturulması, iv) Cerrahi, endoskopik, mikroskobik ve odyovizüel sistemlerin, ve Web tabanlı video eğitim alt yapısının sürekli kullanıma hazır olması, v) Örgün ve Uzaktan eğitim için yazılı ve görsel materyallerin oluşturulması ve yüksek lisans programlarının (Türkçe ve İngilizce) başlatılması ve Web tabanlı eğitimin yaygınlaştırılması

 

Projenin Sektörü / İlgili Diğer Teknolojik Alanlar : Anatomi ve Histoloji, Kulak-Burun-Boğaz ve Baş & Boyun Cerrahisi, Plastik Cerrahi, Beyin Cerrahisi, Ağız-Diş-Çene Cerrahisi, Dermatoloji, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Aile Hekimliğini ilgilendiren tüm gerçek ve tüzel kişiler, ticari firmalar

Proje Bitiminde Amaçlanan Kazanım ve Sonuçlar: Kadavra diseksiyon merkezimizde, kadavranın kısa sürede çok kişi tarafından verimli şekilde kullanılabilmesi için süreklilik arzeden ve saklanabilir malzeme üreten programlar oluşturulacaktır.   Bilimsel çalışma için rahat, uygun ve hazır koşullar 24 saat sağlanacaktır. Kadavra eğitimini, tüm alt yapıyı sürekli firmalardan temin ederek, ısınma-personel-su-elektrik giderlerini devlet kurumlarından sağlayarak yapmak,  sürdürülebilir bir yöntem ve bilimsel çalışma ortamı değildir. TORLAK anatomi ve uzaktan eğitim merkezi bu ortamı ve sürdürülebilirliği sağlayacaktır.

 

Özellikle,  i)Baş ve Boyun Cerrahisi Eğitiminde ülkemizin kadavra odaklı, verimli ve sürekli bir programa kavuşması,  ii)  Ulusal ve uluslararası bazda, teknolojik olarak üstün, verimli, maliyeti düşük, kaliteli ve yeni teknolojilerin uygulanması olanak sağlayan bir eğitim/öğrenim modelinin ortaya çıkması,  iii) Baş ve Boyun Cerrahisi alanında eğitim ve öğrenim programlarının uluslararası akreditasyonu alması,  iv) Uzaktan öğrenim için yazılı materyal, video ve 3-boyutlu modellerin hazırlanması ve çok sayıda kullanıcıya hizmetin doğrudan ve ucuz ulaştırılması,  v) Baş ve Boyun Cerrahisi için hastanelerin, ilaç ve malzeme sektörlerinin ihtiyaç duyduğu yeniliklerin geliştirilmesi için Ar-Ge çalışmalarının yapılmasını sağlayacaktır.

 

TORLAK, Türk KBB Camiasının aklının, emeğinin, zamanının ve finansal değerlerinin  ürünüdür.  TORLAK, tecrübeli KBB’cilerin birikimlerini değerlendirmek,   genç KBB’cilere  de özgür ve bilimsel çalışma ortamı sağlamak amacıyla ortaya çıkmıştır. Yapımında emeği geçen herkese, özellikle Türk Kulak Burun Boğaz  ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Rinoloji  Derneği Yönetim Kurulu Üyelerine, TRDE AŞ Yönetim Kurulu Üyelerine, tüm camia adına sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.  Projenin planlanması ve yürütülmesi, mali kaynakların temin edilmesi, hukuki ve mali süreçlerin tamamlanması, yapı faaliyetlerinin sürdürülmesi konularında görev alan, özveriyle destekleyen ve yardım eden

 

 

Prof. Dr. Sayın Necdet Ünüvar, Ankara Üniversitesi Rektörü,

Prof. Dr. Sayın Erkan İbiş Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  Nükleer Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Ankara Üniversitesi Eski Rektörü,

Prof. Dr. Sayın Ercan Beyazıtlı, Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı,

Turgut Altınok, Ankara Keçiören Belediye Başkanı,

Ali Ülker, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı,

Prof. Dr. Mesut GÜNER Ankara Üniversitesi Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı

Petek Eskioğlu, Ankara Üniversitesi Teknokent Genel Müdürü

Prof. Dr. Emin Candansayar, Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı, Ankara ÜniversitesiTeknokent Eski Genel Müdürü

Selahattin Uzun, Ankara Üniversitesi Teknokent Önceki Dönem Yönetim Kurulu Üyesi

Şebnem Doğan, Ankara Üniversitesi Teknokent Eski Genel Müdürü

Mimar  Orhan Gönülal, TORLAK Proje Müellifi

Prof. Dr. Mustafa Akkaya, Hukuk Danışmanımız

Prof. Dr. Selçuk Tunalı, TOBB Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Işık Çelik ve Ali Yılmaz, Mali Müşavirlerimiz

Prof. Dr. Tuna Karahan, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. İbrahim Tekdemir, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Ayhan Cömert, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve

 

Emeği geçen tüm dostlarımıza minnettarız.

Prof. Dr. Özgür Yiğit            Türk KBB BBC Derneği Başkanı

Prof. Dr. Mustafa Gerek        Türk Rinoloji Derneği Eş Başkanı

Prof. Dr. Sema Başak            Türk Rinoloji Derneği Eş Başkanı

Prof. Dr. Nuri Özgirgin         Otoloji Nörootoloji  Dernek Başkanı

Prof. Dr. Babür Küçük          TORLAK Proje Yöneticisi

 

Torlak Google Maps link = https://goo.gl/maps/s6qEgefC4NuzBpia8