Otoloji Nörotoloji Derneği Genel Kurulu

Otoloji Nörotoloji Derneği Genel Kurulumuzu Nisapsız biçimde 12 Ağustos 2020; Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 26 Ağustos 2020 de yapılması planlamıştır. Dernekler yasası ve Tüzüğümüze göre Genel Kurul Duyurusunu Üyelerimize yapmamız gerekmekte. Kurulun Hacettepe Üniversitesi KBB Anabilim Dalı  eğitim salonunda yapılması planlanmıştır.

 Aşağıdaki Gündem gereğince,
 
Gündem:
Açılış
Başkanlık divanı seçilmesi
Gelir-Gider Durumu ve Faaliyet Raporlarının Okunması
Yönetim Kurulunun Aklanması
Dernek Organlarının Seçilmesi
Dilek ve Temenniler
 
 
Doç.Dr. M.Demir Bajin

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ankara

Email : [email protected]
    [email protected]