Bilimsel Dergilerde Hakemlik Kursu

Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği, Turkish Archives of Otorhinolaryngology ve Galenos Yayınevinin katkılarıyla


Bilimsel dergilerin yayın sürecinde olmazsa olmazlardan biri, gönderilerin yazıların hakemler (danışmanlar) tarafından değerlendirilmesidir. Hakemlerin soruları, eleştirileri ve yorumları ile bilimsel yazılar olgunlaşır, varsa hatalı noktaları düzeltilir, gerektiğinde bazı bölümleri genişletilir veya kısaltılır, anlaşılırlığı artırılır. Kısaca yazının kalitesi artırılır.

Ne yazık ki, ülkemizde tıp fakültesi ya da sonrasındaki uzmanlık eğitimi sırasında bilimsel yayın hazırlamaya veya değerlendirmeye yönelik formal bir eğitim almıyoruz. Bu sebeple yazarlık ya da hakemlik konusunda alaylı olarak yetişmemiz gerekiyor. Bu da sürecin hem uzamasına hem de zaman zaman bazı alanlarda eksik kalmamıza neden olabiliyor.

Ciddi zaman ve emek harcayarak bilime katkı sağlarken, günümüzde kullanılan çoğu makale değerlendirme sistemlerinde hakemlerin kimlikleri gizli kalmak zorundadır. Bu nedenle hakemler isimsiz kahramanlardır. Ancak hakemliğin kişiye sağladığı bazı önemli yararlar da unutulmamalıdır. Hakemlik yapmak kişinin mesleki alanda gelişmesine, bilgisinin artmasına, güncel bilimsel çalışmalar ve uygulamalardan haberdar olmasına, dergi yayın kurullarındaki meslektaşları ile iletişim sağlamasına katkı sağlar. Hakemlik yapan kişi edindiği tecrübe ile kendi yayınlarını hazırlama ve yazma konusunda ustalaşır. Yeni fikir ya da gelişmeler içeren yazıları değerlendirme, hakemlik yapan kişinin vizyonunu genişletir ve farklı çalışmalar tasarlamasına ilham verir. Son olarak, hakemlik yapmak bilimsel yayın ve yayıncılık konusuna ilgi duyan kişilerin, dergilerin çeşitli kurullarında görev almalarında da basamak teşkil eder.

Düzenlenen bu kursla hakemlik konusunda kapsamlı bir eğitim imkanı sağlamayı amaçlıyor ve konuya ilgi duyan tüm meslektaşlarımızı yaklaşık altı saat süreli bu kursa davet ediyoruz. Kursu başarı ile bitiren meslektaşlarımıza ulusal derneğimizce bir belge de takdim edilecektir.

Prof. Dr. Taner Kemal Erdağ

KURS PROGRAMI

 


7 Nisan 2021 / 19:30 - 22:30(19:30 - 19:40)
* Açılış konuşmaları
Prof. Dr. Özgür Yiğit
Prof. Dr. Taner Kemal Erdağ


(19:40 - 19:55)
* Hakemlik nedir?
* Günümüzde yazı değerlendirmede kullanılan yöntemler nelerdir?

Prof. Dr. Turgut Karlıdağ

(19:55 - 20:10)
* Hakemin sorumlulukları nelerdir?
Doç. Dr. Özgür Kemal

(20:10 - 20:25)
* Yazıyı değerlendirmeye nereden başlayacağım?
Prof. Dr. M. Tayyar Kalcıoğlu

(20:25 - 20:40)
* Özet anlaşılır şekilde kaleme
alınmış mı?
* Yazının içeriğini net olarak
yansıtıyor mu?

Prof. Dr. M. Tayyar Kalcıoğlu

(20:40 - 20:50)
* Soru, katkı, tartışma

(20:50 - 21:10)
* Yöntem bölümünde,
etik kurul onayı ve hasta onam formuna gereksinim var mı?
* Uygun randomizasyon yöntemi
seçilmiş mi?
* Yöntem açık, net anlaşılır bir şekilde
sunulmuş mu?

Prof. Dr. Cem Bilgen

(21:10 - 21:40)
* Çalışmada güç analizi yapılmalı mı?  
* İstatistiksel yöntem uygulanmışsa, uygulanan yöntemler ve kullanılan
program uygun olarak yazılmış mı?
* Hakem gözüyle bulgularda biyoistatistik testler.

Prof. Dr. İlker Ercan

(21:40 - 22:10)
Bulgular bölümü kurallara uygun hazırlanmış mı?
Tablo, grafik ve şekiller uygun mu?

Prof. Dr. Nuri Özgirgin
(22:10 - 22:30)
* Soru, katkı, tartışma

8 Nisan 2021 / 19:30 - 22:00(19:30 - 19:50)
* Tartışma bölümünde, elde edilen bulgular literatür eşliğinde yeterince tartışılmış mı?
* Bu bölümde yazar hipotezine uymayan ya da karşıt görüşte makalelerden de yararlanmış mı (yanlılık sergilenmiş mi)?
* Yazının sınırlılıkları tartışılmış mı?
* Yazının sonuç (conclusion) bölümü uygun hazırlanmış mı?

Prof. Dr. Taner K. Erdağ

(19:50 - 20:05)
* Uygun referanslardan yararlanılmış mı?
* Referanslar güncel mi?
* Referans sayısı yeterli mi?

Prof. Dr. Turgut Karlıdağ

(20:05 - 20:25)
* Yazının diline yönelik sorun var mı?
* Yazım hataları ya da dilbilgisi kurallarına uygunsuzluk var mı?

Prof. Dr. Taner K. Erdağ

(20:25 - 20:40)
* Soru, katkı, tartışma

(20:40 - 20:55)
* Yazının anahtar sözcükleri “tıbbi konu başlıkları (MeSH)” göz önüne alınarak hazırlanmış mı?
* Yazının başlığı uygun mu?

Prof. Dr. Cem Bilgen

(20:55 - 21:25)
* Yazı ile ilgili olarak bilimsel yazım etiğine aykırı olduğunu düşündüğünüz
noktalar var mı ya da bu konuda bir şüpheniz var mı?

Prof. Dr. Cem Uzun

(21:25 - 21:40)
* Değerlendirme raporunun hazırlanması ve bu sırada kullanılması gereken dil.
Doç. Dr. Özgür Kemal

(21:40 - 22:15)
* Soru, katkı, tartışma


KATILIMCILARDA ARANACAK ŞARTLAR

1. En az iki yıllık uzman olmak,
2. Ulusal ya da yabancı dergilerde yayımlanmış ve en az ikisinde ilk isim olmak üzere en az 4 makale sahibi olmak,
3. Yeterlik belgesi sahibi olmak,
4. Kurs sonunda sertifika alabilmek için kursun %80’ine katılmış olmak,
5. Başvuru aşağıdaki "Katılımcı Başvuru Formu" butonu ile 3 adımda yapılacaktır.
 
Katılımcı Başvuru Formu