1. Trakya Alumni Toplantısı

Değerli Meslektaşlarımız,
Sizleri Hocamız Prof. Dr. Ahmet Rifat Karasalihoğlu onuruna düzenlediğimiz 1. Trakya Alumni Toplantısına davet ediyoruz. Programı ve ilgili bağlantıyı ekte gönderiyoruz. Cumartesi görüşmek üzere...

Saygılarımızla,
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı ve
Trakya KBB ve BBC Derneği