16. Başkent KBB Günleri " Koku ve Tat "

Başkent Üniversitesi  Adana Hastanesi’nde 16. sı düzenlenen “Kulak Burun Boğaz Günleri” bu yılkı toplantısı, “Koku ve Tat Duyusu” üzerine gerçekleştiriliyor. Bugün başlayan toplantı bu alanda çalışmalar yapan KBB, Nöroloji ve Radyologlar ile birlikte multidisipliner olarak gerçekleştirilmekte. Sabah oturumunda koku ve tat duyusu hastalıkları etiyolojik nedenleri, tanı ve tedavileri, öğleden sonra oturumunda ise uygulamalı koku ve tat testlerinin yapıldığı toplantı Canlı Cerrahiler ile devam ediyor.