Türk Rinoloji Derneği Eğitim Bursu

Türk Rinoloji Derneği Eğitim Bursu

 Başvurular sadece e-posta ile yapılmalıdır.

 • Başvuru belgeleri e-posta ekinde PDF dosyası olarak gönderilmelidir.

 • Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve eksik belgelerin daha sonra tamamlanması istekleri kabul edilmeyecektir.

• Yurt dışına gidilecek merkezden alınacak davet, 2016 yılı için 01.05.2016 tarihinden sonrası için olmalıdır.

• Burs bedeli en az 3 ay sureli yurt dışı eğitim için geçerlidir. 3 aydan uzun sureli davetler kabul edilebilir; ancak burs bedeli değişmeyecektir.

 • Başvurular Türk Rinoloji Derneği Yönetim Kurulu tarafından belirlenen "Burs Komisyonu" tarafından değerlendirilecektir.

 TÜRK RİNOLOJİ DERNEĞİ YURTDIŞI ÜNİVERSİTE ZİYARET ve ARAŞTIRMA BURSU YÖNERGESİ

Bu bursun amacı, rinoloji ile ilgili konularda çalışmak ve kendini geliştirmek isteyen, üniversite ve eğitim hastaneleri KBB kliniklerinde çalışan KBB uzmanlarına yurtdışı rinoloji kliniklerine ziyaret ve araştırma yapabilmeleri için destek sağlamaktır. Başvuran adaylar arasından seçilenler 3 (üç) ay süreyle bilimsel ziyaret ve çalışma yapmak üzere burslu olarak gönderilecektir. Bir takvim yılı içinde en çok iki kişiye burs verilir. Bu programa yapılan başvurular, ilgili dönemin son başvuru tarihini takip eden 3 ay içinde sonuçlandırılır. Başvuru başlangıç ve bitiş tarihleri Türk Rinoloji Derneği Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek ve Türk Rinoloji Derneği web sayfası ve/veya internet haberleşme araçları ile duyurulacaktır.

 

 Başvuru Koşulları:

 1. TC vatandaşı olmak

2. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanı olmak

3. Başvuru tarihinde bir üniversite kliniği veya Sağlık Bakanlığı hastanesinde çalışıyor olmak

4. 40 yaşın altında olmak

5. İngilizce düzeyi YDS veya KPDS 65 ve üzeri olmak

6. KBB yeterlik belgesi sahibi olmak

 

Burs Programı Başvuru Belgeleri:

1. İstenilen kriterleri sağladığını belirten ve adayın iletişim bilgilerini (adres, telefon, e-posta adresi) içeren başvuru dilekçesi

2. KBB Uzmanlık Belgesi

3. Türk KBB-BBC Derneği Yeterlik Belgesi

4. İngilizce sınav (YDS veya KPDS) sonuç belgesi

5. Çalıştığı kurumdaki pozisyonunu gösteren resmi belge

6. Çalıştığı anabilim dalı, klinik başkanı, veya eğitim sorumlusundan alınan ve adayın anabilim dalı/klinik için rinoloji konusunda beklenen katkısını ve klinikte bu programı devam ettirecek olduğunu ifade eden yazı

7. Adayın ziyaret ve araştırma amacıyla gitmek istediği merkezden aldığı davet mektubu

8. İki adet referans mektubu (biri akademik referans, biri çalıştığı klinikten olmalıdır) 9. Özgeçmiş ve bilimsel eserler listesi

 

 Bursiyerin Sorumlulukları:

1. Bursiyer, Rinoloji derneğnin bilgisi dışında kendisine tahsis edilen bursu, başvurusunda belirttiği yerden başka bir yerde veya başka bir bilim dalında kullanamaz. Aksi halde bursu kesilir ve kendisi için yapılmış tüm ödemeler geri alınır. 2. Bursiyer, ziyaretinin veya çalışmalarını kapsayan çalışma raporu ile süresinin bitiminde (Türkiye'ye döndüğünde) deneyimlerini anlatan çalışma raporunu ve varsa bu sürede hazırladığı yayınlarının listesini en geç bir ay içinde Türk Rinoloji Derneği Yönetim Kurulu’na sunmak ve işe başlama tarihini bildirmek zorundadır.

Haber: Dr. İrfan Yorulmaz