Atıf bekliyoruz…

Değerli Meslektaşlarımız,

Bildiğiniz üzere ulusal düzeyde çatı organizasyomuz olan Türk KBB ve BBC Derneği’nin resmi bilimsel yayın organı Türk Otorinolarengoloji Arşivi, Ekim 2017‘de PubMed’e kabul edildi. Mart 2015 sayısından itibaren dergimizde yayımlanmış makalelerin tam metinleri kısa bir süre sonra PubMed’de ulaşılabilir olacak.

Bundan sonraki amacımız dergimizin Science Citation Index Expanded’a (SCIE) kabul edilebilmesi. Bunu da 2020 yılına dek başarmayı hedefliyoruz.

Bir derginin SCIE’ye kabul edilebilmesinde göz önüne alınan en önemli kriterlerden biri, o dergide yer alan makalelere yapılan atıflardır. Bu nedenle yurtdışı KBB dergilerine gönderilecek yayınlarınızın referanslarında, etik kurallar çerçevesinde Türk Otorinolarengoloji Arşivi’nde yayımlanmış makalelerden en azından bir tanesine (gerçekten yapılan çalışmaya katkı sağladığı takdirde) yer vermeniz dergimize çok büyük katkı sağlayacaktır.

Dergimizde yer alan yazılara dergi arşivimizden ya da anahtar sözcük ile dergi arama motorundan ulaşabilirsiniz.

http://www.turkarchotolaryngol.net/tr/arama/detayl%C4%B1/arama   

Türk Otorinolarengoloji Arşivi yanında diğer ulusal dergilerimizde yayımlanmış yazılara, uygun anahtar sözcükler ile ULAKBİM TR Dizin’den “Türk Tıp Veri Tabanı” kanalıyla (aşağıda web adresi verilmiştir) ulaşabileceğinizi hatırlatmak isteriz.

Siz değerli meslektaşlarımızdan konuyla ilgili duyarlılık ve destek bekliyoruz.

Saygılarımızla,

Editörler kurulu adına

Prof. Dr. Taner Kemal Erdağ

http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/index.php?vt%5B%5D=TTIP&command=Veri+Taban%FD+Se%E7+ve+Tara&next_cwid=&next_params=&cwid=1