Sağlık Bakanından esnek çalışma açıklaması: Üniversitede işi biten hoca devlet hastanesinde çalışabilir

Hekimleri en verimli şekilde çalıştırabilecek modeli geliştirmenin görevleri olduğunu ifade eden Demircan, "Belki o gün tam gün yasası katı bir şekilde uygulanarak, birtakım sorunlar çözülmek istendi ve bir kısmı da çözüldü. Ama bugün dönüp baktığımızda hala bizim hekim açığımız var. Bu açığı hekimlerimizi daha verimli çalıştırarak kapatma imkanımız var. Aynı şekilde neticede başarılı hekimlerin daha fazla çalıştırılmasına da imkan sunmanız lazım. İnsanın da yapmış olduğu hizmetin karşılığını da alması lazım. 'Esnek çalışma modeli' demeye çalıştığımız bu." dedi.
 
Demircan, tam gün yasası uygulamaya girdikten sonra üniversite hocalarının daha çok muayenehanelerini tercih ettiği ve üniversitelerdeki eğitimin sekteye uğradığı yönünde bir zafiyet olup olmadığına ilişkin soruya, şu yanıtı verdi:
 
"Bizim mevcut modelimizde, 'hekimlerimiz hizmet noktasında yeterince verimli çalıştırılmıyor' sorusunu doğru cevaplayıp, hekimlerimizi daha verimli çalıştırmanın yolunu arıyoruz. Açık bir şekilde diyelim ki hastanede görevini yapmış zamanı var ve becerisi de yerinde, öbür hastanede çalışmak istiyor. Veya üniversitede dersini vermiş, ameliyatını yapmış bir hoca kendisinde daha fazla enerji görüyor ve emeğini yansıtmak istiyorsa gelsin bizim hastanemizde de çalışsın. YÖK ile bunu görüşüyoruz kendi hastanelerimizle kurumlarımızla görüşüyoruz. Yani amaç Türkiye'nin imkanını Türkiye'ye sunmak. Kendimizi zora sokmadan meşru, makul, yasal bir çözüm üretmek. Zor bir şey, kolay değil ama bunu asgariden başlatıp yola koyarsak, uygulamanın getirdiği tecrübeleri de değerlendirerek yol alırsak, ben inanıyorum çok güzel bir netice çıkaracağız bundan. Çünkü sağlıkta yetişmiş insan gücü fevkalade önemli. Hem insanımızın yaptığı iş emeğinin karşılığını almayı sağlayalım hem insanımız istediği hekime ulaşabilsin, öbür taraftan hastalarımız, en kaliteli mekanlarda, en kaliteli donanımla en kaliteli hizmeti alabilsin. Bunu bulmaya çalışıyoruz. Bu uzunca sürecek bir çalışma. Türkiye olarak sağlık alanında çok büyük bir birikimimiz var. Bu birikimi Türkiye'nin hizmetine sunmamız lazım."