ELAZIĞ da 4.TKDK Başladı

Fırat Dicle Havzası KBB BBC Derneği ile Fırat Üniversitesi KBB Anabilim Dalının birlikte düzenledikleri 4 Temporal Kemik Diseksiyon Kursu Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi KBB Anabilim bünyesinde bulunan Mikrocerrahi Araştırma ve Diseksiyon Laboratuarında Fırat Dicle Havzası KBB BBC Derneği Onursal Başkanı Prof Dr Şinasi YALÇIN ve Dernek Başkanı Prof Dr İrfan KAYGUSUZ' un açılış konuşması ile başladı.
Dr Orhan YILMAZ'ın sunumu ile devam ediyor. Takibinde Eğitici hocalarımızın Prof.Dr Nuri ÖZGİRGİN, Prof.Dr Nazım KORKUT, Prof Dr Tayfun KİRAZLI, Prof.Dr Enis Alpin GÜNERİ, Prof.Dr Onur ÇELİK, Prof.Dr Bülent SATAR, Prof.Dr
Armağan İNCESULU,,Prof.Dr Mehmet KOYUNCU, Prof.Dr Derya TALAS' ın 
Master Disseksiyonu ile devam edecek.